מאמרים וכתבות

בכל כיתה יש כמה ילדים “שקופים”, ילדים רגישים וטובים, שנתקלים בקשיים חברתיים או רגשיים ולא מקבלים מענה מהמסגרת הבית ספרית שמתארת להורים תמונת מצב וורודה. הילדים “השקופים” נקראים כך בגלל שהם כביכול  “הילדים הנורמטיביים”, אלה שלא מפריעים בכיתה, לא מתנהגים באלימות ולא מאתגרים את המערכת ולכן היחס אליהם הוא מינימלי…

לורם איפסום

בכל כיתה יש כמה ילדים “שקופים”, ילדים רגישים וטובים, שנתקלים בקשיים חברתיים או רגשיים ולא מקבלים מענה מהמסגרת הבית ספרית שמתארת להורים תמונת מצב וורודה. הילדים “השקופים” נקראים כך בגלל שהם כביכול  “הילדים הנורמטיביים”, אלה שלא מפריעים בכיתה, לא מתנהגים באלימות ולא מאתגרים את המערכת ולכן היחס אליהם הוא מינימלי…

לורם איפסום

בכל כיתה יש כמה ילדים “שקופים”, ילדים רגישים וטובים, שנתקלים בקשיים חברתיים או רגשיים ולא מקבלים מענה מהמסגרת הבית ספרית שמתארת להורים תמונת מצב וורודה. הילדים “השקופים” נקראים כך בגלל שהם כביכול  “הילדים הנורמטיביים”, אלה שלא מפריעים בכיתה, לא מתנהגים באלימות ולא מאתגרים את המערכת ולכן היחס אליהם הוא מינימלי…

לורם איפסום

בכל כיתה יש כמה ילדים “שקופים”, ילדים רגישים וטובים, שנתקלים בקשיים חברתיים או רגשיים ולא מקבלים מענה מהמסגרת הבית ספרית שמתארת להורים תמונת מצב וורודה. הילדים “השקופים” נקראים כך בגלל שהם כביכול  “הילדים הנורמטיביים”, אלה שלא מפריעים בכיתה, לא מתנהגים באלימות ולא מאתגרים את המערכת ולכן היחס אליהם הוא מינימלי…

לורם איפסום

בכל כיתה יש כמה ילדים “שקופים”, ילדים רגישים וטובים, שנתקלים בקשיים חברתיים או רגשיים ולא מקבלים מענה מהמסגרת הבית ספרית שמתארת להורים תמונת מצב וורודה. הילדים “השקופים” נקראים כך בגלל שהם כביכול  “הילדים הנורמטיביים”, אלה שלא מפריעים בכיתה, לא מתנהגים באלימות ולא מאתגרים את המערכת ולכן היחס אליהם הוא מינימלי…

לורם איפסום

בכל כיתה יש כמה ילדים “שקופים”, ילדים רגישים וטובים, שנתקלים בקשיים חברתיים או רגשיים ולא מקבלים מענה מהמסגרת הבית ספרית שמתארת להורים תמונת מצב וורודה. הילדים “השקופים” נקראים כך בגלל שהם כביכול  “הילדים הנורמטיביים”, אלה שלא מפריעים בכיתה, לא מתנהגים באלימות ולא מאתגרים את המערכת ולכן היחס אליהם הוא מינימלי…

לורם איפסום

בכל כיתה יש כמה ילדים “שקופים”, ילדים רגישים וטובים, שנתקלים בקשיים חברתיים או רגשיים ולא מקבלים מענה מהמסגרת הבית ספרית שמתארת להורים תמונת מצב וורודה. הילדים “השקופים” נקראים כך בגלל שהם כביכול  “הילדים הנורמטיביים”, אלה שלא מפריעים בכיתה, לא מתנהגים באלימות ולא מאתגרים את המערכת ולכן היחס אליהם הוא מינימלי…

לורם איפסום

בכל כיתה יש כמה ילדים “שקופים”, ילדים רגישים וטובים, שנתקלים בקשיים חברתיים או רגשיים ולא מקבלים מענה מהמסגרת הבית ספרית שמתארת להורים תמונת מצב וורודה. הילדים “השקופים” נקראים כך בגלל שהם כביכול  “הילדים הנורמטיביים”, אלה שלא מפריעים בכיתה, לא מתנהגים באלימות ולא מאתגרים את המערכת ולכן היחס אליהם הוא מינימלי…

לורם איפסום

בכל כיתה יש כמה ילדים “שקופים”, ילדים רגישים וטובים, שנתקלים בקשיים חברתיים או רגשיים ולא מקבלים מענה מהמסגרת הבית ספרית שמתארת להורים תמונת מצב וורודה. הילדים “השקופים” נקראים כך בגלל שהם כביכול  “הילדים הנורמטיביים”, אלה שלא מפריעים בכיתה, לא מתנהגים באלימות ולא מאתגרים את המערכת ולכן היחס אליהם הוא מינימלי…

סגירת תפריט
WhatsApp chat