סדנא בנושא התמודדות עם בעיות התנהגות ותקשורת מקרבת

התמודדות עם ילדים בעלי קשיי התנהגות כאשר מורים מטפלים בבעיות התנהגות שלא כהלכה ולא ביעילות, הם עלולים לגרום נזק לשלומם ולרווחתם של תלמידיהם.  ואף עלולים לחוש בעקבות זאת קושי בהתמודדות עם דרישות המקצוע, ולפעמים אפילו  לשקול פרישה מן המקצוע התובעני הזה. נמצא שמורים שגילו חוסר ביטחון ביכולתם לנהל את הכיתה חוו מספר רב יותר משמעותית של פגיעות ועימותים על רקע חולשתם, אשר האיצו בסופו של דבר את תחושת השחיקה שלהם  מורים שאין להם די ביטחון בכישוריהם והתקשו לאמץ אסטרטגיות חיוביות  בכדי לטפל בבעיות בכיתה, מורים אלו נוטים להפנות ילדים לאנשי צוות אחרים בבית הספר,  ובכך מאבדים את מעמדם בעיני התלמיד.

סגירת תפריט
WhatsApp chat